ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/11/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
21PROC009615686
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
29/11/2021
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
06/12/2021 - 12:00
Αριθμός
6164
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
-
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ