ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/07/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Ανοικτός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC001557956
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
13/07/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
20/07/2017 - 10:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
20/07/2017 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ότι έχει αναρτηθεί διορθωμένο το έντυπο της ΤΕΥΔ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Θήρας

ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ