Διαδικτυακή Ημερίδα - Διαδραστικές Δράσεις για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/10/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τίτλος
Διαδικτυακή Ημερίδα - "Διαδραστικές Δράσεις για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια"
Τοποθεσία
Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Ημερομηνία Εκδήλωσης
20/10/2020
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση
Παραδοτέο
Φόρμα Συμμετοχής