ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/03/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Μετά από αρκετά χρόνια αναμονής και αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας η αποπεράτωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου μπήκε στην τελική ευθεία. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα Φεβρουαρίου και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (εντός δύο ετών).

Το σημαντικό αυτό έργο υποδομών έχει χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών Υποδομών» (ΕΣΠΑ 2014-2020), ενώ το κόστος του αποτιμάται στα 2,150,000€.

Ο καινούργιος βρεφονηπιακός σταθμός θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες ύπνου νηπίων και δύο αίθουσες ύπνου βρεφών υποστηριζόμενες  από  τους  αντίστοιχους  χώρους  υγιεινής,  αποθήκες και  λινοθήκες. Οι  χώροι  προσωπικού  περιλαμβάνουν  ιδιαίτερα  αποδυτήρια, WC, γραφεία  προσωπικού, γραφείο  διευθυντή και  κουζίνα.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ένας μεγάλος κεντρικός χώρος (αίθουσα  απασχόλησης  νηπίων), στον  οποίο θα είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και οι διάφορες εκδηλώσεις του σταθμού καθώς προβλέπεται  χώρος  σκηνής  με  βοηθητικό  χώρο  κάτω  από αυτήν.

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου εκτός των χώρων στάθμευσης και του κήπου θα υπάρχει οριοθετημένος και καλά προφυλαγμένος χώρος, κατάλληλος για το παιχνίδι των παιδιών. Παράλληλα θα εξασφαλιστεί και η πρόσβαση για άτομα ΑΜεΑ.