ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΔΙΝΕΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/07/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΔΙΝΕΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Η Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θήρας (με έδρα το Εμπορείο) ένωσαν τις δυνάμεις τους ανακατασκευάζοντας χώρο, ο οποίος θα διατεθεί ως οικία στον Αγροτικό Ιατρό (του Εμπορείου).

Ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός παραχώρησε χώρο ο οποίος επισκευάστηκε με τη βοήθεια της κοινότητας και εξοπλίστηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του Αγροτικού Ιατρού με έδρα το Εμπορείο.

Πολλές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλλαν εθελοντικά και ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή, αποδεικνύοντας ότι η τοπική κοινωνία είναι πάντα παρούσα στα θέματα που την απασχολούν.