ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΟΙΑΣ_ΣΥΝΕΧΕΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/10/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΟΙΑΣ_ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της πρώτης έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θήρας για το οδικό δίκτυο Αεροδρομίου - Οίας την Πέμπτη 25/10, την Παρασκευή 26/10 πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη προσυμφωνημένη συνάντηση.

Η μη ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί έντονα προβλήματα και πιθανούς κινδύνους στο δημοτικό οδικό δίκτυο του νησιού μας. Επιπλέον σε σημεία του οδικού δικτύου Αεροδρομίου – Οίας δημιουργείται συγκέντρωση υδάτων επί του οδοστρώματος, μεταφορά φερτών υλικών, αποξήλωση του οδοστρώματος κ.α.

Μετά και από τη δεύτερη συνάντηση, διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά την αδυναμία της εργολήπτριας εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου καθώς δεν έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό ή διαθέσιμα συνεργεία για τις εργασίες.

Ο Δήμος Θήρας συνεχίζει τις πιέσεις για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε άμεσα διευρυμένη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θέμα την πορεία ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν. Θήρας» και την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.