ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
21/04/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ.

Στη Θήρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού  Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ),την   19-04-2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα  18:00΄ συνήλθαν σε έκτακτη δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Θήρας, ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  για  έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  παρ.5  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) στους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27)  μελών βρέθηκαν  είκοσι – έξι (26),

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. Επίσης παραβρέθηκε   η  Πελεκάνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου  Θήρας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  του Δημοτικού Συμβουλίου το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανακοίνωσε το θάνατο της εκλιπούσης κόρης των αείμνηστων μεγάλων ευεργετών των νησιών μας Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απώλειά της και είπε πως καθήκον της Τοπικής Κοινωνίας είναι να συντηρούν στην μνήμη της την ιστορία της οικογένειας, καθώς τούτη από αγάπη προς τον τόπο της κινούμενη προσέφερε τη μεγαλύτερη ευεργεσία στα νησιά μας, παρά τις αντίξοες καταστάσεις που αντιμετώπισε για την σπουδαία ευεργεσία της, γεγονότα που δεν ανέστειλαν όμως τη βούληση της οικογένειας να ευεργετήσει τον τόπο. Σήμερα ο τόπος απολαμβάνει τα οφέλη της προσφοράς αυτής.

Ως εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινωνίας, τόσο γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη όσο και εκ του καθήκοντός μας, προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας:

  • Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας στην οικογένεια και στους συγγενείς της μεταστάσης.
  • Να παραστεί ο Δήμαρχος Θήρας στην εξόδιο ακολουθία.
  • Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό της.
  • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.
  • Να αναρτηθεί η παρούσα Απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ 

Εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για το θάνατο της εκλιπούσης κόρης των αείμνηστων μεγάλων ευεργετών των νησιών μας Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και για το λόγο αυτό εκδίδει ψήφισμα  ως ακολούθως:                              

  • Εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας στην οικογένεια και στους συγγενείς της μεταστάσης.
  • Να παραστεί ο Δήμαρχος Θήρας στην εξόδιο ακολουθία.
  • Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό της.
  • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
  • Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο το παρόν Ψήφισμα.

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αργυρού Μαρία δεν παρεβρισκόταν στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον βρισκόταν εκτός του νησιού μας, όμως τηλεφωνικά εξέφρασε τη βαθύτατη  θλίψη της για την απώλεια της ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ  καθώς και την αποδοχή της στο προαναφερόμενο «ψήφισμα».

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ