Πίνακες κατάταξης, επιλεγέντος και απορριπτέων υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πίνακες κατάταξης, επιλεγέντος και απορριπτέων υποψηφίων της ΣΜΕ 1/2020
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ