ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ενιαία εκμίσθωση αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους. Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:696469-2__11.pdf