ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2017-18 ο Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς και ο Παιδικός Σταθμός Οίας συμμετέχουν στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωής».

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για χρηματοδότηση των μητέρων-γονέων παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να συμμετέχετε με αιτήσεις σας.

Αιτήσεις, αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) και αναλυτικά η πρόσκληση https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/23052017_prosklisis_enarmonisi.pdf.

 

Από τον ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΗΛ.:22860 31075, email: okmp@1353.syzefxis.gov.gr, πληροφορίες: Θ. Μπάμπα


Η υποβολή αιτήσεων στους Παιδικούς Σταθμούς Θήρας θα πραγματοποιηθεί φέτος το διάστημα  06 - 21/7/2017.