ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4764/2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/01/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4764/2020
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ