Οριστικά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/08/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Οριστικά αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πίνακας Προσληπτέων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (ν.Θήρα - Μερικής Απασχόλησης)
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (ν.Θήρα)
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (ν.Θηρασία)
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (Μερικής Απασχόλησης) (ν.Θήρα)
Πίνακας Προσληπτέων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (ν.Θήρα)
Πίνακας Προσληπτέων ΥΕ Καθαριστών - στριών Σχολικών Μονάδων (ν.Θηρασία)