Μελέτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Ελλάδας - Ερωτήσεις προς Πολίτες | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/10/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Μελέτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Ελλάδας - Ερωτήσεις προς Πολίτες
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Η γνώμη σου είναι απαραίτητη!

Πάρε μέρος στην έρευνα - Δώσε 10' λεπτά από το χρόνο σου.

https://bit.ly/SmartCities_Citizens