ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ (SEATRAC) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
31/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ (SEATRAC)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

O Δήμος Θήρας και η ΓΕΩΘΗΡΑ τοποθέτησε από τις 18/07/2018 προς λειτουργία τη μη-μόνιμη διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες (SEATRAC) στην παραλία της Περίσσας Εμπορείου Θήρας (θέση Κολάδα).

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε πως λουόμενοι της ακτής παραπλεύρως του συστήματος, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, χρησιμοποιούν τις ράγες πρόσβασης στη θάλασσα ως εξέδρα για βουτιές και παιχνίδι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται βλάβες και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό και να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας που χρειάζονται το SEATRAC για να εισέλθουν στη θάλασσα .

Παρακαλούμε θερμά τους λουόμενους που επιλέγουν την ακτή πλησίον του SEATRAC να συμβουλεύουν και να αποτρέπουν τα παιδιά από το να παίζουν επί του μηχανισμού ώστε αφενός να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του και αφετέρου να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα και τραυματισμοί.