ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/06/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για μίσθωση αιγιαλού 2020
Αίτηση για ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Αίτηση KYK Όμορων 2020 φυσικά πρόσωπα προς ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
Αίτηση KYK Όμορων 2020 νομικά πρόσωπα προς ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2020

Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έως 10/06/2020 να υποβάλλουν στο Δήμο Θήρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esoda@thira.gov.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020) σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης  αιγιαλού στους Δήμους.