ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (304/2018) προχώρησε στην ψήφιση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτων προκειμένου να παραχωρηθούν, κατόπιν των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος (άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 4483/2017), για την κάλυψη προσωρινών αναγκών στέγασης των δικαιούχων, με προτεραιότητα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έως 20 ημέρες/ανά άτομο εντός του έτους 2018 και αντίστοιχες ημέρες εντός του έτους 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θήρας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες καταλυμάτων να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς ενοικίαση για το σκοπό αυτό στο γραφείο του Δημάρχου Θήρας και στα τηλέφωνα 22863 60110 ή 101, Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00-14:00.

Τα καταλύματα μπορούν να βρίσκονται σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του νησιού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-  να υφίστανται νόμιμα κατόπιν οικοδομικής άδειας ή τακτοποίησης δυνάμει του Ν. 4178/2013 ή του Ν. 4495/2017, δίχως να χρήζει ολικής ανακατασκευής,

-  να διατηρούν σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Θήρας.