ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κυκλάδων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση στη Σαντορίνη με θέμα:

«Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στις Κυκλάδες - Η περίπτωση της Σαντορίνης» το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρα 10:30-14:00 στο Ίδρυμα Λ. & Ε. Μπελλώνια -  Φηρά

Στόχος της Συνάντησης είναι η ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

-  οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,

-  οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,

- οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και

- η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Σαντορίνη.

Εισηγήσεις θα κάνουν ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, Χάρης Μουρκάκος.

 Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Σαντορίνης κ. Νικόλαος Ζώρζος.

Η Συνάντηση απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου, 16:00-18:30 στην πλατεία των Φηρών:

· Δράσεις για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού με στόχο την ευαισθητοποίησή τους μέσω της Τέχνης.

·  Διανομή ενημερωτικού υλικού στους πολίτες.

Θεωρούμε ότι το θέμα των Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Σαντορίνη. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που γνωρίζει το νησί, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης των ΑΕΚΚ με τρόπο νόμιμο και ασφαλή για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον.