ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/11/2023
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Κοινότητες
Υπηρεσία
Κοινότητα Έξω Γωνιάς
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ