ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Στην υπογραφή της σύμβασης για τη βιοκλιματική ανάπλαση του Κοντοχωρίου προχώρησε ο Δήμος Θήρας την προηγούμενη Παρασκευή (22/09) με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 503.782,30€ (συμπεριλαμβανομένου φπα) και προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Η βιοκλιματική ανάπλαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον οικισμό του Κοντοχωρίου, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα των Φηρών, σε δύο εγκάρσιους άξονες κίνησης  που συνδέουν την Αγίου Αθανασίου με την  25η Μαρτίου, όπως  φαίνονται στις επισυναπτόμενες αεροφωτογραφίες.

Το έργο θα έχει διάρκεια 12 μήνες και στόχο έχει τη βελτίωση και ανάπλαση του δημόσιου χώρου που θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Με τη βιοκλιματική ανάπλαση θα βελτιωθούν τα επίπεδα θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είναι έντονο το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών, χρησιμοποιώντας αφενός ψυχρά υλικά και αφετέρου μέσω ενός γενικότερου σχεδιασμού βασισμένου σε βιοκλιματικές αρχές.