ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ "ΝΕΑΡΧΟΣ" ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερη ανησυχία μας προκαλεί η προσάραξη του εμπορικού πλοίου «Νέαρχος» στα αβαθή νερά της δυτικής ακτής της Νέας Καμένης, καθώς στο πλοίο βρίσκονται 5 βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα.

Η επίσπευση της αποκόλλησης του πλοίου και η ασφαλής πλοήγησή του είναι αναγκαία γιατί, εκτός από το γενικότερο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα δημιουργήσει συνολικά στην περιοχή της καλδέρας, οποιαδήποτε τυχόν διαρροή καυσίμων, θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο μόλυνσης και υποβάθμισης τις δύο θερμές πηγές της Νέας Καμένης (όρμος Γεωργίου – Αφρόεσας) και Παλαιάς Καμένης (Αγίου Νικολάου). Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικούς ιαματικούς φυσικούς πόρους, για τους οποίους η ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αναγνώρισής και ένταξής τους στο σχετικό Εθνικό Μητρώο.

Είναι προφανές ότι η ευρύτερη περιοχή του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και ιδιαίτερα η περιοχή της καλδέρας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με όρους αυξημένης περιβαλλοντικής αλλά και αισθητικής ευαισθησίας, μια και η Σαντορίνη αποτελεί μοναδικό γεωλογικό μνημείο, παγκόσμιας εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μηχανισμού άμεσης αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών, χωρίς χρονοτριβές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.