Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
17/05/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Τετάρτη 18/05/2022 έως και τη Δευτέρα 23/05/2022.