ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/04/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται η εγκατάσταση πολλών αυθαίρετων κατασκευών και προκειμένου να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας, το φυσικό τοπίο και η αρχιτεκτονική της Σαντορίνης, ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 144/30-04-2012, όπως τροποποίησε και συμπλήρωσε το από 16-02-1990 139Δ περί «καθορισμού ζώνης, οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσσαριάς, Πύργου και Θηρασίας των νήσων Θήρας και Θηρασίας Νομού Κυκλάδων»,

απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση λυόμενων οικίσκων, τροχοβίλων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέϊνερ).

Η τοποθέτηση και χρήση των ανωτέρω κατά παρέκκλιση του ΠΔ είναι παράνομη. Στους παραβάτες των διατάξεων του παραπάνω άρθρου επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος.

Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους πολίτες να καταβάλουμε όλοι από κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε την μοναδικότητα του νησιού μας με το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του, πράγμα που αποτελεί πόλο έλξης  χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο.

                                                                                                  Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος - Γιώργος Κυριαζής