Ανακοινώσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες ανακοινώσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις ανακοινώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες ανακοινώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
23/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής
22/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ενημέρωση πολιτών για τον κατ' οίκον εμβολιασμό
09/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΘΗΡΑΣ
02/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
02/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
28/06/2021 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Εσόδων ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4764/2020)
25/06/2021 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
25/06/2021 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021
17/06/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
15/04/2021 Νομικά Πρόσωπα Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (ΔΕΥΑ ΘΗΡΑ)
12345678910Επόμενη Σελίδα