Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες δηλώσεις με βάση την Περίοδο ναφοράς τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Αιρετός) η λίστα ανακατανέμει τις δηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες δηλώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Περίοδος Αιρέτος Έγγραφο
2015 Καμπουράκης Νικόλαος File
2014 Ζώρζος Νικόλαος File
2014 Κωχ Ειρήνη File
2014 Καμπουράκης Νικόλαος File
2014 Καφούρος Μάρκος File
2013 Ζώρζος Νικόλαος File
2013 Καφούρος Μάρκος File
2013 Αργυρός Ιωάννης File
2013 Σιγάλας Νικόλαος File
2012 Ζώρζος Ανδρέας File
12Επόμενη Σελίδα