Ο.Κ.Μ.Π. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (Ο.Κ.Μ.Π.)

Πρόεδρος: Νομικού Κυριακή

Αντιπρόεδρος: Φύτρου Ειρήνη


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αν. Προϊσταμένη: Υφαντή Πατρούλα

URL www.okmp.gr

Όνομα Μικρέλη Ελένη (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 31075 | e-mail okmp@1353.syzefxis.gov.gr 


Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς

Υπεύθυνη: Ξαγοράρη Μαρία

Τηλέφωνο 22860 31251 | e-mail pedikosepiskopi@yahoo.gr

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Οίας

Υπεύθυνη: Φουντούλη Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο 2286071335 | e-mail pedikosoia@gmail.com

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου

Υπεύθυνη: Μηνδρινού Μαργαρίτα

Τηλέφωνο 2286771222 | e-mail vsemporeiou@gmail.com