ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία) είναι ο διακριτικός τίτλος της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων του Δήμου Θήρας. Συστάθηκε το 2010 ως μετεξέλιξη της «Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής – Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Θήρας» («Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Θ.») σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 346/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό συστάσεώς της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων πόλων ανάπτυξης προς όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, η Δημοτική Α.Ε. έχει αναλάβει την οργάνωση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας δύο Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) και συγκεκριμένα της Δ.Κ. Επισκοπή Γωνιάς (παραλία Καμαρίου) και της Δ.Κ. Εμπορείου (παραλίες Περίσσας – Περιβόλου - Αγίου Γεωργίου). Επιπλέον, η εταιρεία είναι επιφορτισμένη με την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού γεωλογικού πάρκου Νήσου Νέας Καμένης (ηφαίστειο Θήρας).

Πρόεδρος: Αργυρός Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σιγάλα Καλλιόπη


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: info@geothira.gr 

Διεύθυνση Μεσαριά Θήρα, Τ.Κ. 84700, Ταχυδρομική Θυρίδα 399

Τηλέφωνο 22860 23021 

URL www.geothira.gr