Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Έξω Γωνιάς | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Υφαντή Πατρούλα (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 71336