Κοινότητα Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  2. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  3. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
  4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  5. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΤΡΑΣΤΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Κανακάρης Γεράσιμος | Τηλέφωνο 22860 24832 | e-mail fira@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 24832