Κοινότητα Καρτεράδου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: karterados@thira.gov.gr 

Όνομα Φωτεινού Γεωργία | Τηλέφωνο 22860 22774, 22863 60180 | e-mail georgia.foteinou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22774