Κοινότητα Εμπορείου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Δαρζέντας Μάριος | Τηλέφωνο 22860 81333 | e-mail emporeio@thira.gov.gr

Fax 22860 81333