Κοινότητα Βουρβούλου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: vourvoulos@thira.gov.gr 

Όνομα Δασκαλάκη Άννα| Τηλέφωνο 22860 22112, 22863 60151 | e-mail anna.daskalaki@thira.gov.gr

Fax 22860 22112