Κοινότητα Ακρωτηρίου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Δαρζέντας Μάριος | Τηλέφωνο 22860 81364 | e-mail akrotiri@thira.gov.gr

Fax 22860 81364