Γραφείο Περιβάλλοντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Περιβάλλοντος

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr

Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών: Τηλέφωνο 22863 60184