Γραφείο Κίνησης Οχημάτων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο 22860 21295 | e-mail kinisi@thira.gov.gr