Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα αιτήματα του δημότη σχετικά με τους αδέσποτους σκύλους  αφορούν κυρίως σε:

1.   Στειρώσεις

2.   Περίθαλψη – φροντίδα

3.   Υιοθεσία

4.   Έλεγχος και πιθανή απομάκρυνση επιθετικών ζώων

5.   Θέματα προστασίας των ζώων

6.   Γενικές πληροφορίες για διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων

 

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον δημότη και ενημέρωση αυτού έως ότου το ζώο επανατοποθετηθεί – μετά από φροντίδα και στείρωση – ή υιοθετηθεί.

Σε περίπτωση που ο δημότης δαγκωθεί από αδέσποτο σκύλο,  θα πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας γραπτή αναφορά του συμβάντος συνοδευόμενη από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία   (βεβαίωση δημόσιου Νοσοκομείου, ιατρική βεβαίωση, κλπ.).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΛΗ (έντυπο)* ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα συχνότερα αιτήματα και καταγγελίες που καταγράφονται από αιτήσεις δημοτών αφορούν κυρίως στη συντήρηση πρασίνου, φυτεύσεις και κλαδεύσεις δένδρων και θάμνων, πτώσεις δένδρων (προσκομίζοντας ανάλογα στοιχεία αν επιθυμούν).


* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr 

Όνομα Κορωνιού Μαρία | Τηλέφωνο 22863 60185 | e-mail maria.koroniou@thira.gov.gr

Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail evaggelia.kon@thira.gov.gr 

Fax 22860 25847