Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Διεύθυνσης

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr

Όνομα Κορωνιού Μαρία Τηλέφωνο 22863 60185