Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr 

Όνομα Κορωνιού Μαρία | Τηλέφωνο 22863 60185 | e-mail maria.koroniou@thira.gov.gr 

Fax 22860 25847