Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

e-mail perivallon@thira.gov.gr 

Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186