Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr 

Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186