Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Προστασίας του Καταναλωτή | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Άδεια άσκησης στάσιμου υπάιθριου εμπορίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014)

Η Άδεια χορηγείται σε καλλιτέχνες, χειροτέχνες, παραγωγούς αγροτικών προϊότων. Απαιτούνται:

 1. Σχετική Αίτηση
 2. Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ
 3. Βεβαίωση της ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης επιτηδεύματος
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν
 5. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών
 6. Βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας
 7. Ανανεωμένη Άδεια άσκησης υπαίθριου Εμπορίου για παλιούς παραγωγούς
 8. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης
 9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 10. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δ¨ημο
 11. Φωτοτυπία Αστνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 12. Παράβολο Δήμου αφού εγκριθεί η Άδεια.

Άδεια χρήσεως πεζοδρομίου ή Κοινόχρηστου χώρου

Η Άδεια χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας για χώρο προκαθορισμένου εμβαδού μπροστά ή απέναντι από την επαγγελματική στέγη. Απαιτούνται:

 1. Σχετική Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Άδειας Καταστήματος ή Έναρξης Επιτηδεύματος από τη ΔΟΥ
 3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο
 4. Τοπογραφικό Διάγραμμα / σκαρίφημα
 5. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής
 6. Αντίγραφο τελευταίας Άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: adeieskat@thira.gov.gr 

Όνομα Παγκαλίδου Μαίρη | Τηλέφωνο 22860 23546 | e-mail mairi.pagalidou@thira.gov.gr 

Όνομα Ξαγοράρης Ελευθέριος | Τηλέφωνο 22860 24784 | e-mail lefteris.xagoraris@thira.gov.gr 

Όνομα Παπαστεφάνου Βασιλική | Τηλέφωνο 22860 23546 | e-mail viki.papastefanou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22900