Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: oikonomiki@thira.gov.gr

Όνομα Φύτρου Ζωή | Τηλέφωνο 22863 60153 | e-mail zoi.fytrou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22814