Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου:

 1. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Ειδικούς Συμβούλους & Συνεργάτες του.
 2. Προγραμματισμός, οργάνωση και ρύθμιση των συναντήσεων του Δημάρχου.
 3. Διεκπεραίωση κάθε υπηρεσίας, που ανέθεσε ο Δήμαρχος και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Υποδοχή κοινού (δημοτών και κάθε τρίτου), εξυπηρέτηση αυτού και εξασφάλιση της έγκαιρης και έγκυρης πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών και όχι μόνο υπηρεσιών, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσιών από το Δήμο.
 5. Υποστήριξη Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων και μελών Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων (σύνταξη εγγράφων, παροχή πληροφοριών).
 6. Έγκαιρη πληροφόρηση, μέσω Δελτίων Τύπου για κάθε είδους προγράμματα, δράσεις, ανακοινώσεις του Δήμου, που απευθύνονται σε δημότες, πολίτες και επισκέπτες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι απεστάλησαν περί τα 800 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 7. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών, υποδοχή παραπόνων, παροχή διοικητικών πληροφοριών.
 8. Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου, ανάρτηση αυτών στο πρόγραμμα Διαύγεια.
 9. Σύνταξη εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Υπηρεσίες.
 10. Οργάνωση συναντήσεων εργασίας μεταξύ φορέων
 11. Υποδοχή αιτημάτων κινηματογραφικών ή φωτογραφικών εταιρειών παραγωγής και έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στις εταιρείες παραγωγής, κατόπιν συνεννόησης με Κοινότητες και λοιπές Υπηρεσίες.
 12. Οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ενημερωτικών ομιλιών για το κοινό, εορτασμών Εθνικών Επετείων.
 13. Εκπροσώπηση Δήμου σε Διεθνείς Εκθέσεις
 14. Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, σύνταξη σχεδίων Πολιτικής Προστασίας.
 15. Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων Δήμου Θήρας.

Οι ώρες λειτουργίας του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου είναι 07:30 έως 17:30.


* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: dimarxos@thira.gov.gr 

Όνομα Βλάχου Σπυριδούλα | Τηλέφωνο 22863 60183 | e-mail spira.vlaxou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22118